معرفی پشتیبان نمونه

معرفی پشتیبان نمونه خبرنامه مرداد و شهریور 95

طبق روال ماهانه نظرسنجی کیفیت پاسخگویی تماس تلفنی پشتیبانی قیاس و سیاق، پشتیبان نمونه مرداد و شهریور ماه اعلام گردید. در این نظرسنجی سرکار خانم شیما ملکی و سرکار خانم سوگند شمس موفق به کسب بیشترین امتیاز شده اند.

شایسته می‌دانیم از تلاش های تمام پرسنل پشتیبانی قیاس و سیاق تشکر نموده و آرزوی ارتقاء روزافزون کیفیت خدمات پشتیبانی را داشته باشیم.

خبرنامه مرداد و شهریور 95