مديريت ساخت و ساز

شروع به كار شركت رمس، راهكار مديريت ساخت و ساز

عطف به سياستهاي شركت مبني بر توسعه افقي شركت رمس به عنوان يكي از شركتهاي تحت ليسانس سياق شروع به كار كرد.
صنعت ساختمان و ساخت و ساز ضمن داشتن فضاي كار بزرگ و پيچيده محصول نرم افزاري يكپارچه و معتبري را در بازار از آن خود نکرده است و سياق با تشخيص اين فرصت شركت رمس را با همكاري شركاي خارج از سازمان خود ايجاد و مديريت می‌نماید.


چشم انداز اين شركت ارايه برترين راهكار نرم افزاري صنعت ساخت و ساز در بخش ابنيه در طي 5 سال آينده با استانداردهاي ERP است و برنامه ريزي ها و ظرفيتهاي موجود از آينده سرشار از امید اين شركت خبر مي‌دهد.
محصول اين شركت نظام يكپارچه نرم افزاري خواهد بود كه تمام جريان كار يك پروژه ساختماني بالاي 10000 متر از حسابداري، انبارداري، متره برآورد و قيمت تمام شده تا كنترل پروژه و كنترل مدارك مهندسي و… را شامل شده و جريان كار يك شركت ساختماني را به شكل كاملا مكانيزه مدل سازی و عملياتي نمايد.
محل اين شركت در خيابان خردمند شمالي است و از بيستم ارديبهشت ماه 1395 كار خود را به صورت رسمی آغاز نموده است.

خبرنامه اردیبهشت 95