آموزشی

دوره های آموزشی در زمستان 94

واحد آموزش شرکت راهکار نوین سیاق به منظور ارائه خدمات آموزشی کاربردی به کاربران نرم افزار های سیاق وقیاس و بهبود سطح رضایت مندی مشتریان، دوره‌هایی آموزشی در حوزه‌های مالی و لجستیک، در زمستان 94 برگزار نموده است.
در این دوره‌ها که به صورت کارگاه عملی برگزار شد سیستمهای حسابداری، انبار تعدادی، ریالی و سیستم خزانه داری به شرکت کنندگان آموزش داده شد.
در طی هر دوره شرکت کنندگان با توجه به سناریویی که از قبل برایشان تهیه شده بود آموزشها را قدم به قدم پشت سرگذاشته و کاملا کاربردی با سیستمها آشنا و روالهای کاری را خود راسا انجام دادند.

گفتنی است با برنامه‌ریزی‌های انجام شده متعاقبا برنامه زمانبندی دوره های آموزش کاربردی نرم‌افزارهای سیاق و قیاس در بهار سال 95 به اطلاع مشتریان و متقاضیان گرامی خواهد رسید.

خبرنامه اسفند 94