عاملین ناظر مالی جهاد دانشگاهی

گردهمایی عاملین ناظر مالی جهاد دانشگاهی

به نقل از روابط عمومی جهاد دانشگاهی در گردهمایی سراسری عاملین ناظر مالی جهاد دانشگاهی با اشاره به مسئولیت اصلی جهاد دانشگاهی، گفت: با توجه به این‌که جهاد دانشگاهی یک نهاد علمی و جهادی است و در حوزه‌های مختلف مانند پژوهش و فناوری، اشتغال و پشتیبانی فعالیت دارد؛ تکمیل چرخه فناوری که از ایده تا تجاری‌سازی است و ارتقاء فرهنگی و علمی دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دو فعالیت اصلی جهاد دانشگاهی است.
 وی افزود: جهاد دانشگاهی باید دانشجویانی که برجسته هستند و یا زمینه‌ای برای برجسته بودن دارند در چرخه فناوری مشارکت دهد تا ارتقا پیدا کرده و در مرحله ایده تا تجاری سازی فعالیت کنند.

در ادامه عباس خزانه، مدیرکل امور مالی جهاد دانشگاهی نیز گفت: ما به عنوان مدیر مالی و عامل ناظر در جهاد دانشگاهی مشغول به کار هستیم و دو مسئولیت مهم مدیریت مالی و نظارت را برعهده داریم.

خزانه خاطر نشان کرد: یک مدیر و ناظر مالی باید دارای تخصص، دانش، آموخته‌هایی در زمینه‌های مالیاتی، بیمه و استانداردهای حسابداری باشد.

در این نشست ارزیابی کلی از عملکرد زیر سیستم های سیاق در واحدهای جهاد دانشگاهی انجام شد و به نظرات و پرسش های آنها در خصوص زیر سیستم های سیاق پاسخ داده شد. همچنین به تبیین سیاست ها و مشخص نمودن روال های کاری در سیاق پرداختند.

خبرنامه اسفند 94