سخن سردبیر

سخن سردبیر خبرنامه اردیبهشت 95

شركتهاي نرم افزاري زيادي در كشور وجود دارند كه روز به روز به تعداد اين شركتها افزوده مي گردد دانش و ابزار برنامه نويسي و توليد نرم افزار با قابليتهاي مختلف، بخشي كوچك از سرمايه اين نوع شركتها مي‌باشد و ماهيتي كه اين شركتها را نسبت به يكديگر متمايز مي نمايد، دانش بهروش (BEST PRACTICE) انجام فرايندها در حوزه خاص صنعت يا صنف مي باشد. به عنوان مثال…

شركتهاي نرم افزاري زيادي در كشور وجود دارند كه روز به روز به تعداد اين شركتها افزوده مي گردد دانش و ابزار برنامه نويسي و توليد نرم افزار با قابليتهاي مختلف، بخشي كوچك از سرمايه اين نوع شركتها مي‌باشد و ماهيتي كه اين شركتها را نسبت به يكديگر متمايز مي نمايد، دانش بهروش (BEST PRACTICE) انجام فرايندها در حوزه خاص صنعت يا صنف مي باشد. به عنوان مثال دانش بهترين روش فرايندهاي فروش مويرگي در صنعت پخش به عنوان BEST PRACTICE  شناخته مي شود و اگر شركت پخش مويرگي بتواند به اين دانش دست يابد ارزش افزوده فراواني براي آن شركت به همراه خواهد داشت. شركت سياق  به دليل اينكه در جريان استقرار سيستم هاي اطلاعاتي شركتهاي متنوع و فراواني حضور داشته است (بيش از 2500  شركت)، دانش ارزشمندي را در اين راستا كسب نموده است.

تلفيق اين دانش با BEST PRACTICE هاي استاندارد روز دنيا و بهروش هاي شركتهاي بزرگ ERP دنيا، گنجينه اي گرانبها را براي شركت ايجاد مي‌نمايد اين گنجينه موجب ايجاد مزيت رقابتي در شركت مي‌گردد و منفعت هاي با ارزشي را براي مشتريان شركت مهيا مي‌سازد و مشتريان می‌توانند از تجربيات بزرگترين شرکتهای حوزه کاری خود كه نتيجه دهها سال سعي و خطا و متحمل شدن هزينه هاي گزافي بوده است به راحتي در سازمان خود بهره گیرند.

در حال حاضر تلاش واحد استقرار و تحقيق و توسعه سياق بر آن است كه اين BEST PRACTICE ها را مدون و ساختار دهي نمايد تا ذينفعان شركت بتوانند از منافع اين گنجينه منتفع گردند. به اميد اينكه مشتريان سياق نیز بتوانند در سازمان خود بزودي از تجربيات ارزشمند اين مجموعه بهره مند گردند.

خبرنامه اردیبهشت 95