حسابداری با کمک ربات

چگونه حسابداری با کمک ربات به ارزش افزوده مالی کمک می کند؟

ترس از ربات ها در اینجا این است، که چگونه حسابداری با کمک ربات به ارزش افزوده مالی کمک می کند

انتظار می رود که بخش های مالی امروزه بیش از معاملات پردازش و وارد کردن داده ها انجام دهند. با انجام کارهای وقتگیر، وظایف حسابداری تکراری، افراد آزاد از ربات های نرم افزاری برای اعمال هوش و خلاقیت خود برای ارائه دیدگاه های تجاری استفاده می کنند تا بتوانند بخش مالی را به یک بخش ارزشمندتر و استراتژیک کسب و کار تبدیل کنند.


به نظر می رسد ممکن است در طوفان کامل قرار بگیریم، که در آن چگونگی ذخیره و دسترسی به اطلاعات مالی همراه با بلوغ قابلیت های فنی در جای خود برای سرعت بخشیدن به تحول دیجیتالی حسابداری و مالی است. همانطور که دیگران با چشم انداز ماشین آلات مواجه شدند و کارهایی را که انسانها انجام می دادند، متخصصان حسابداری و مالی می دانستند، ممکن است واقعیت انقلاب چهارم صنعتی را با ترس و وحشت در پیش بگیرند. در واقع، وقتی ماشین ها کارهای تکراری، وقت گیر و غیرمستقیم را انجام می دهند، متخصصین امور مالی انسانی را برای انجام تجزیه و تحلیل و مشاوره بیشتر برای مشتریان خود در سطح بالاتر و سودمند تری آزاد خواهند کرد. بیایید نگاهی به تنها چند فرصت که در حال حاضر به لطف تحول دیجیتال حسابداری و مالی است.

به عنوان یادگیری ماشین آلات و هوش مصنوعی (AI)، برنامه های کاربردی همچنان افزایش می یابد و مسئولیت های حسابداری و مالی را تحت تأثیر قرار می دهند، حرفه ای های انسانی نیز فرصت دارند؛ آنها نه تنها تولید کننده و کارآمدتر خواهند بود، بلکه قادر به اداره مشتریان بیشتری خواهند بود و ارزش بیشتری را به ارمغان می آورند؛ زیرا می توانند بینش عملی را تعیین کنند. ماشین آلات قادر به نوآوری در صنعت می شوند.

ماشین آلات می توانند مقدار زیادی اطلاعات را تقریبا بلافاصله محاسبه کنند. انسانها توانایی کشف استثنائات، تجزیه و تحلیل و خلاقیت را دارند. کلید این است که آنها را به نیروها متصل کنیم.

5 دلیل برای پذیرش حسابداری با کمک ربات

حسابداری با کمک ربات عمدتا در شرکت های بزرگ به سرعت در حال افزایش است. با این حال، این پتانسیل برای شرکت های کوچک نیز چشمگیر است.

با اجازه دادن به ربات های نرم افزاری انجام انواع کارهای مالی تکراری مانند کار دستی که در فرآیند پرداخت حساب قابل پرداخت است انجام می شود.

کار دقیق تر: به عنوان ربات ها همیشه قوانین را دنبال می کنند و خطایی را ایجاد نمی کنند، اتوماسیون به طور قابل توجهی حاشیه خطا را کاهش می دهد؛

به دست آوردن بهره وری: ربات های نرم افزاری به سرعت وظایف تکراری انجام می دهند و در دسترس هستند؛

انطباق را افزایش می دهد: هر کاری که ربات ها انجام می دهند، قابل ردیابی است – به جز در حین حسابرسی؛

کاهش هزینه ها: بهبود بهره وری و خطاهای کمتر به شما کمک می کند هزینه های خود را ذخیره کنید. علاوه بر این، ROI حسابداری با کمک ربات شگفت آور سریع است؛

بدست آوردن لبه: با خودکار سازی فرایندها، شما می توانید پرسنل خود را به وظایفی که ارزش واقعی را اضافه می کنند و درآمد کسب می کنید را به شرکت اختصاص دهید.

از وظایف تکراری تا هوش عمیق

حسابداری با کمک ربات

حسابداری با کمک ربات

حسابداری از طریق چندین انقلاب تکنولوژیکی انجام شده است. پس از اکسل ابزارهای نرم افزاری و حسابداری در ابر عرضه شد. امروز، رباتها به طور فزاینده ای در بخش های حسابداری جای پای خود را می گیرند. انتظار می رود در سال های آتی سطح هوشمندانه افزایش یابد.

اتوماسیون فرآیند رباتیک توانایی محاسباتی نرم افزار را برای به کارگیری وظایف تکراری با حجم بالا، خطا و قابل تکرار بهینه می کند. در این مرحله، ربات های نرم افزاری به فعالیت انسانی تقلید می کنند – آنها خودشان هوشمند نیستند.

یادگیری ماشین شامل سطح اول هوش کامپیوتری می شود: ربات ها به منظور تعیین پیش بینی ها بر اساس الگوهای و همبستگی ها در مقادیر زیادی از داده های ساختاری، مدیریت می شوند.

سیستم های محاسباتی شناختی سعی دارند شبیه سازی فرآیندهای تفکر انسانی با هدف تصمیم گیری سطح بالا در شرایط پیچیده (بر اساس اطلاعات غیر ساختاری: شبکه های عصبی، پردازش زبان طبیعی، آگاهی متقابل و تحلیل احساسات).

سیستم های هوش مصنوعی را به ماشین ها اضافه می کنند: ربات ها متغیرهایی را که باید از انسان ها به آنها توجه کنند و سپس تصمیمات خود را به دست بگیرند، یاد می گیرند.

Today’s finance departments are expected to do much more than processing transactions and entering data. By performing time-consuming, repetitive accounting tasks, software robots (‘bots’) free people to apply their intellect and creativity to deliver business insights – so they can turn finance into a more valuable, strategic part of the business.
Machines can compute massive amounts of data almost instantaneously. Humans have the ability to spot exceptions, analyze and think creatively. The key is to let them join forces.
5 reasons to embrace robo accounting
Robo accounting is slowly gaining pace; mainly in large enterprises. The potential, however, is impressive for smaller companies too.

By letting software robots perform a variety of repetitive finance tasks, like the manual work involved in the accounts payable process, you will:

work more accurately: as bots always follow the rules and don’t make any errors, automation will significantly reduce the error margin;