بخش هفدهم - ثبت هزینه ها در حسابداری-5

بخش هفدهم - ثبت هزینه ها در حسابداری-5

1395/11/13


ثبت هزینه ها در حسابداری،1390/11/15 پرداخت هزینه پیک و باربری (400.000 ریال) و پست و نامه به مبلغ 100.000 ریال از صندوق دفتر
 
1390/11/30 فروش 342 عدد ضبط صوت هر یک به مبلغ 230.000 ریال به شرکت هپکو که در این معامله 40.227.000 ریال از بهای آنرا نقدا دریافت نموده و بقیه نسیه می‌باشد.
نصف مبلغ فاکتور نقد و مابقی نسیه می‌باشد.
سند حسابداری صادر شده بابت فاکتور فروش
1390/12/02 خرید 200 عدد تلویزیون هر یک به مبلغ 300.000 ریال به صورت نسیه از شرکت جهان و پرداخت 400.000 ریال هزینه باربری
برای پرداخت هزینه باربری می توان از خزانه داری فرم پرداخت قسمت ثبت هزینه این عملیات را انجام داد.

نرم افزار حسابداری
شرکت راهکار نوین سیاق
خرید نرم افزار حسابداری
ثبت هزینه ها
بهترین نرم افزار حسابدرای
آموزش نرم افزار حسابداری
سخن سردبیر
مقالات مرتبط