بخش بیست و چهارم- ثبت هزینه ها در حسابداری-8

بخش بیست و چهارم- ثبت هزینه ها در حسابداری-8

1396/04/13
Sabt-e-Hazineha-5

1390/12/27 مبلغ 150.000 ریال هزینه آب،200.000 برق، 85.000 نفت و بنزین و 550.000 ریال تلفن و اطلاع از واریز مبلغ 15.000.000 ریال توسط کبیری بابت قسمتی از بدهی خودش به حساب بانک شرکت

Sabt-e-Hazineha-5

1390/12/27 پرداخت بدهی فروشگاه به شرکت جهان (تسویه حساب) و در ضمن تسویه حساب با شرکت تکنو ایران

Sanad-e-Pardakht-4

Sanad-e-Pardakht-5

1390/12/28 محاسبه حقوق کارمندان فروشگاه و دفتر، برای هر کدام از ماه های دی و بهمن و اسفند به شرح زیر است :

13.4

در ضمن حق بن غیر نقدی به شرح زیر پرداخت خواهد شد.

نکته، معافیت مالیاتی تا سقف 4.850.000 ریال می باشد و بالاتر از آن مبلغ یا نرخ 10% تا 8.350.000 ریال و به مازاد آن 20% و حق بیمه کارفرما 23% (3% بیکاری) و بیمه کارگر 7% می باشد. (در ضمن محاسبه‌ ی عیدی و باز خریدی کارکنان بهرام دوراندیش و مهرنوش متین قرار دادی هستند).

عیدی هر کارمند 2 برابر حقوق پایه خودش پس از کسر مالیات است.
نرم افزار حسابداری
خرید نرم افزار حسابداری
ثبت هزینه ها
بهترین نرم افزار حسابدرای
آموزش نرم افزار حسابداری
مقالات مرتبط