تماس با ما - سیاق
واحد آموزش قیاس

آموزش جزء جدایی ناپذیر نرم افزار هاست و کارایی های محصول نرم افزاری با آموزش به شکل مفید تری قابل استفاده میشود. از طرفی نرم افزار ابزار انجام کار است و آموزش و استفاده از نرم افزار به موضوعیتی که نرم افزار به عنوان ابزار برای آن موضوع طراحی شده است وابستگی دارد. به طور مثال آموزش نرم افزار حسابداری در کنار مقوله آموزش عالم حسابداری نیز موضوعیت دارد.

بر این اساس نرم افزاری قیاس واحد آموزش خود را با هدف آموزش نرم افزار به کاربران و مشتریان خود و گسترش این فعالیت آموزشی به شکل همکاری با بقیه موسسات و دانشگاهها و فضاهای آموزشی که در حوزه آموزش نرم افزار و آموزش حسابداری و مشابه آن فعالیت میکند.

واحد آموزش قیاس محتوی ها و ابزارهای ذیل را برای آموزش تهیه کرده و همیشه در حال ارتقا آنهاست.

واحد آموزش قیاس

واحدآموزش قیاس جهت همکاری با موسسات آموزشی و دانشگاهها و هنرستانهای فنی و حرفه ای و... خدمات ذیل را ارایه میکند.

  • عقد تفاهم نامه همکارای با موسسات آموزشی و دانشگاهها و هنرستانهای فنی و حرفه ای در قالب تفاهم نامه همکاری آموزشی
  • در اختیار قراردادن محتوی ها و ابزارهای آموزشی ذکر شده جهت کمک به شکل گیری کلاسهای آموزشی به طرف های همکاران آموزشی
  • آموزش اساتید معرفی شده از طرف همکاران آموزشی
  • برگذاری امتحانات تعیین سطح برای کارآموزان آموش دیده و اعطا گواهی نامه از طرف قیاس
  • معرفی به کار کار آموزان آموزش دیده در محیط مشتریان سیاق و درج نام شماره تماس آنها برای جذب توسط ده ها هزار مشتری قیاس
  • ایجاد محیط اختصاصی برگذاری دوره های آنلاین و اجازه استفاده از سایت آموزش الکترونیک آنلاین قیاس برای همکاران آموزشی

در صورت تمایل به همکاری آموزش با قیاس لطفا از طریق دکمه ذیل اقدام فرمایید

واحد آموزش قیاس